Skip to content

Om EL TeamOne AB

Vi är ett elektrikerföretag med både allmän behörighet och behörighet för högspänning. Vi är även utbildade och jobbar med autocad.

Företaget är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisation Installatörerna som är en hopslagning av Elektriska installatörsorganisationen EIO och VVS företagen.  

Vi har hög kompetens och många duktiga medarbetare

Mer än bara elektriker

EL TeamOne har lång erfarenhet och kunskap inom elbranschen. Vi utför elinstallationer på industrianläggningar, kommersiella fastigheter och bostadshus. Vi utför även entreprenaduppdrag.

På EL TeamOne är utvecklingen viktig. Vi utbildar kontinuerligt vår personal för att öka kunskapen och kompetensen i företaget. Vi har även kunskap och jobbar sedan lång tid tillbaka med autoCAD för installationsritningar. 

 

Vi kan hjälpa dig med projektering och planritningar för fastigheter och ritningar för automatikskåp. Vi har även automatikutrustning till industri, vattenverk, reningsverk och pumpstationer.

Vi kan även hjälpa till med programmerbara styrsystem, frekvensomvandlare mm. Datanät och fastighetsautomatik.

KVALITET KOMMER MED

Välutbildad personal

Utbildning, kompetens och utveckling är viktiga ledord i elbranschen. Vi har elektriker som är utbildade och certifierade med allmän behörighet och med behörighet för högspänning. Vi har även personal utbildad för autocad för elinstallationer.

Behöriga elektriker

Bred kompetens

Lokal kännedom

Branschorganisation