Skip to content

Integritetspolicy

På EL TeamOne AB hanterar vi alla personuppgifter för dig som kontaktar oss eller för dig som kund med största försiktighet. I vår integritetspolicy informerar vi om hur företaget samlar in, behandlar och delar med oss av all personliga data vi sparar hos oss. Den nya lagen om GDPR som trädde laga kraft 1 maj 2018 innebär att du som kontaktar oss eller är befintlig kund har rätt att beställa ett registerutdrag med de uppgifter vi har sparat om dig.

Så behandlar EL TeamOne AB personuppgifter

Som företag samlar vi in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du t.ex. ringer oss, skickar ett e-postmeddelande direkt eller kontaktar oss via ett kontaktformulär på vår hemsida. När du anlitar EL TeamOne AB som installatör av våra tjänster och utnyttjar rotavdrag, hanterar vi dina personuppgifter för att enligt lag kunna redovisa detta till Skatteverket.

Så behandlar vi personlig information på olika grunder:

• För att kunna administrera avtalsrelationer med kunder, vid hantering av betalningar och försäljningar hanterar vi kontaktuppgifter och/eller andra betalningsuppgifter.

• Vid administrativ information och kontaktuppgifter för att kunna ge personlig service och daglig kundrelationshantering.

EL TeamOne AB behandlar personlig information i enlighet med gällande krav som lagstiftning kräver vid t.ex. bokföringsändamål och/eller fakturering. Bokföringslagen kräver att vi som företag sparar den typen av personlig information i 7 år. De för ändamålet lagstadgade kraven styr även hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig som kund samt för att följa konsumenttjänstlagen för utförda arbeten hos konsumenter. (normalt 10 år).

Vem/vilka har tillgång till dina personuppgifter?

EL TeamOne AB överför inte eller på något sätt säljer personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden) som hjälper oss att driva företagets verksamhet med krav att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning. Vi delar personlig information där lagen kräver så, med t.ex. skatteverket vid ansökningar av rotavdrag, vid bokföring och revisor. EL TeamOneAB är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (som till exempel Google) när du besöker vår webbplats.

Rätten angående tillgång till personuppgifter:

Du som har kontaktat oss eller som kund har rätt att begära ut information om de personuppgifter vi tillhandahåller om dig. Ett registerutdrag kan lämnas ut på begäran och är gratis en gång per år. Vi utlämning av registerutdrag kontakta du dataskyddsombudet på EL TeamOne AB på e-postadress: ulf@elteamone.se. Vi kan komma att efterfråga ytterligare personuppgifter från frågeställaren för att säkerställa att informationen vi lämnar ut går till rätt person. Vid förfrågan om registerutdrag sänder vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätten om rättelse av personuppgifter:

Du har även rätt att begära rättelse av personuppgifter om dessa på något sätt skulle vara felaktiga, samt/eller komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att EL TeamOne AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta vårt dataskyddsombud.

Rätten till radering av personuppgifter:

Du har rätt att när som helst begära radering av de personuppgifter som behandlas av EL TeamOne AB om personuppgifterna inte längre används för de ändamål de samlades in för, med undantag av följande situationer:

• Om inget annat krävs enligt gällande lag som t.ex. bokföringslagar eller konsumenttjänstlagen.

• Du har ett pågående ärende hos oss eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

• Du har en obetald skuld hos EL TeamOne AB, oberoende av betalningsmetod.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter:

Enligt lag har du rätt att neka till behandling av dina personuppgifter. EL TeamOne AB fortsätter inte att behandla någon av dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk. Vi kan dock behöva begränsa vissa av våra tjänster om vi saknar tillgång till någon eller några av de personuppgifter som behövs.

Ansvar för personuppgifter på EL TeamOne AB

För att skydda de personuppgifter du har uppgivit till EL TeamOne AB har vi utsett ett Dataskyddsombud som har som uppgift att övervaka att företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Har du frågor gällande behandling av personuppgifter eller vår integritets- och personuppgiftspolicy eller vill begära registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud Ulf Brattström som är registeransvarig och ansvarar för personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

EL TeamOne AB

Att: Ulf Brattström
Industrigatan 4b
688 31 Storfors

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer:556980-5616

Storfors 20190501